A Yorùbá Novelist’s Perception of Courtship: An Examination of Fagunwa’s Novels

Authors

  • AROWOSEGBE DEBORAH BAMIDELE ADEKUNLE AJASIN UNIVERSITY, AKUNGBA AKOKO, ONDO STATE, NIGERIA.

DOI:

https://doi.org/10.18533/jah.v10i2.1557

Keywords:

Fágúnwà, Courtship, Novelist, Love, Proposal, Alárenà

Abstract

This paper investigates Fágúnwà’s perception of courtship in his novels. Our theoretical framework is based on sociology of literature. The theory studies the social production of literature and its social implications. The paper shows a letter-related-courtship: which strengthens the level of love between two prospective lovers each time the letter is read, and a test-related courtship: that enables the woman to discover the man. The paper shows that in Fágúnwá’s novels, love and intimacy solidify courtship. The paper reveals that the novelist does not support the use of Alárenà (matchmaker) between a man and a woman that want to go into courtship as he wants everyone to express his or her love to the opposite sex. The novelist also condemns cohabitation. The paper concludes that the Yorùbá society should complement the Yorùbá courtship process with good foreign courtship processes to meet the demands of the present day society.

Author Biography

  • AROWOSEGBE DEBORAH BAMIDELE, ADEKUNLE AJASIN UNIVERSITY, AKUNGBA AKOKO, ONDO STATE, NIGERIA.
    Lecturer II from linguistics and languages studies department

References

Adébọ̀wálé, O. (2010). `Ìhà tí Akéwì Yorùbá kọ sí Ẹbí’, Yorùbá Gbòde, Nigeria, Vol. 4. No. 4,

Pp 223-243.

Adébọ̀wálé, O. (2016). ‘Àbùdá Àdámọ́ Ìkọ́ni Nínú Àwọn Ìtàn-Àròsọ D. O. Fágúnwà’

in Adébọ̀wálé, O, Adélékè, D, and Adéjùmọ̀, A (ed.), Ọ̀tun Ìmọ̀ Nínú Ìtàn-Àròsọ

D. O. Fágúnwà, Lagos: The Capstone Publications Pp.3

Adéjùmọ̀, A. (2008). “Conceptualizing the Reality of the Millennium Development Goals

in Fágúnwà’s Tradition Novels”, in Ihafa: A Journal of African Studies, Vol. 5, No 3.

Pp 76-95.

Bámgbóṣe, A. (1974). The Novels of D. O. Fágúnwà, Benin City: Ethiope

Publishing Corporation.

Dáramọ́lá, O. and Jéjé, A. (1967). Àwọn Àṣà àti Òríṣà Ilẹ̀ Yorùbá, Ìbàdàn: Oníbọn-òjé Press Ltd.

Fágúnwà, D.O. (1938). Ògbójú Ọdẹ Nínú Igbó Irúnmọlẹ̀, Ìbàdàn: Nelson Publishers Limited.

Fágúnwà, D.O. (1949). Igbó Olódùmarè, Ìbàdàn: Nelson Publishers Limited.

Fágúnwà, D.O. (1949). Ìrèké-Oníbùdó, Ìbàdàn: Nelson Publishers Limited.

Fágúnwà, D.O. (1954). Ìrìnkèrindò Nínú Igbó Elégbèje, Ìbàdàn: Nelson Publishers Limited.

Fágúnwà, D.O. (1961). Àdììtú Olódùmarè, Ìbàdàn: Nelson Publishers Limited.

Igue, J. (1973). ‘The Yorùbá-speaking peoples of Dahomey and Togo’ in Yorùbá: Journal

of Yorùbá Studies Association of Nigeria, vol.1:1, Pp.9

Isòlá, A. (1998). The Modern Yorùbá Novel: An Analysis of the Writers’ Art,

Ìbàdàn: Heinnemann Educational Books (Nigeria) Plc.

Ládélé, T.A.A. Mustapha, O., Awórìndé, I.A., Oyèdèmí, O., Oládàpò, O. (2006). Àkójopò

Ìwádìí Ìjìnlẹ̀ Àṣà Yorùbá, Ìbàdàn: Gavima Press Ltd.

Ògúnṣínà, J.A. (1992). The Development of the Yorùbá Novels, Ìlọrin: Gospel Faith Mission.

Ògúnṣínà, J.A. (2006). Sociology of the Yorùbá Novel; An Introduction, Ìlọrin:

Integrity Publication.

Ọlábímtán, A. (1975). ‘Religion as a Theme in Fágúnwà’s Novels’ in Odù, New Series, Pp.

- 114.

Olúmúyìwá, T. & Aládésanmí, O.A (2016). ‘Written Literature in an African Language:

An Examination of Interrogative Sentences in Fágúnwà’s Novels’. Journal of

Siberian Federal University, Humanities and Social Sciences 12 (2016 9) Pp. 11-22.

Oyèwálé, A.S (2016). ‘Àgbéyẹ̀wò Ọ̀rọ̀ Ìfẹ́ Àti Ìgbéyàwó Nínú Àṣàyàn Ìwé Ìtàn-Àròsọ

Fágúnwà’ in Adébọ̀wálé, O, Adélékè, D. & Adéjùmọ̀, A (ed.) Ọ̀tun Ìmọ̀ Nínú

Ìtàn-Àròsọ D.O. Fágúnwà, Lagos: The Capstone Publications Pp. 246-260.

Oxford Dictionary of Literary Terms: www.answers.com>Home>Library>Literature&Language>

Literary Dictionary

Sóyinká, Wọlé (1968). The Forest of a Thousand Daemons (Being a translation of Ògbójú

Ọdẹ Nínú Igbó Irúnmọlẹ̀) London: Nelson.

Downloads

Published

2021-03-11

Issue

Section

Article

Similar Articles

1-10 of 28

You may also start an advanced similarity search for this article.