Usage of Cooperative Teaching Method in Visual Arts Education

Authors

  • Zuhal Basbug Akdeniz University Fine Arts Faculty Basic Art Department

DOI:

https://doi.org/10.18533/journal.v9i2.1853

Keywords:

Visual arts education, cooperative teaching, art education, teaching methods.

Abstract

In this article, the usage of cooperative learning in visual arts education is handled and the works that have been done are scrutinized and the advantages and disadvantages of using this method in fine arts education are evaluated. The studies in the field of visual arts show that big-sized works, collage, wall pictures, museum works and other similar applications may be beneficial for applying cooperative teaching. However, there isn’t enough work for its use in different subject area. So, this may let us think that in visual arts lesson, not every subject is suitable for using cooperative teaching method. Hence, it is necessary that the teaching methods that are to be used in visual arts lesson should be structured according to the subject areas.

References

Akengin, Ç. (2010). İlköğretim 6.Sınıf Gorsel Sanatlar Dersinde Müze Kaynaklı İsbirliğine Dayalı Öğretim Yönteminin Öğrenci Kazanımlarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akengin, Ç., & Başbuğ, Z. (2019). Temel Sanat Eğitiminde Buluş Yoluyla Öğretim Yaklaşımının Önemi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1):135-145. Retrived from: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/636227

Avcı, S., & Fer, S. (2004). Birleştirme II Tekniği İle Oluşturulan İşbirliğine Dayalı Öğrenme Ortamının Öğrenciler Üzerine Etkisi: Kartal Meslek Eğitim Merkezi’nde bir durum çalışması. Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 29, Sayı 134: 61-74. Retrived from: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5043/1121

Büyükkaragöz, S., & Çivi, C. (1997). Genel Öğretim Metotları. (7. Baskı). İstanbul: Öz Eğitim.

Cuya, B. (2016). Kolaj Teknigiyle Yapılan Portre Uygulamalarında İşbirliğine Dayalı Öğretim Yönteminin Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Diğler, M. (2011). İlköğretim 7. Sınıflar Görsel Sanatlar Dersinde Perspektifin İşbirliğine Dayalı Ve Geleneksel Öğretim Yöntemiyle İşlenmesinin Öğrenci Tutum Ve Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Graham, R., & Townsend, L.F. (1993). The Marriage of History and Art: A Cooperative Learning Activity. Clearing House, 66 (3):167-170. Retrived from: https://www.jstor.org/stable/30188988?seq=1.

Gümüş, O., & Buluç, B. (2007). İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Dersinde Akademik Başarıya Etkisi ve Öğrencilerin Derse İlgisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Kış 2007, Sayı 49: 7-30. Retrived from: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/108321.

Hauser, N.O. (1991) A Collaborative Processin Model For Art Education. Art Education, 44(2):33-37. Retrived from https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00043125.1991.11652199?journalCode=uare20.

Kırışoğlu, O. T. (2002). Beşikten Mezara Sanat ve Kültür Eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi. Ankara: Kök 10 (31).

Kırışoğlu, O. T. (2009), Sanat Kültür Yaratıcılık Görsel Sanatlar ve Kültür Eğitimi-Öğretimi. Pegem: Ankara.

Kurtuluş, Y. (2001). Sanat Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20:201-205. Retrived from: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/87969

Özer, M.A. (2005). Etkin Öğrenmede Yeni Arayışlar: İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Buluş Yoluyla Öğrenme. Bilig Dergisi, 35:105-131. Retrived from: http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423873379.pdf

Özkan, B., & Girgin, F. (2014). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görsel Sanat Etkinliği Uygulamalarını Değerlendirmesi. Electronic Journal of Vocational Colleges, Aralık. Retrived from: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/62657

Pekmezci, H. (Ed.) (2010). MEB. Devlet Kitapları: Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabı. İstanbul: Doğan Ofset, (3. Baskı).

Richardson, J. (2010). Interventionist Art Education: Contingent Communities, Social Dialogue, and Public Collaboration. Studies in Art Education, 52(1):18-33. Retrived from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00393541.2010.11518821.

Sezer, A., & Tokcan, H. (2003). İş Birliğine Dayalı Öğrenmenin Coğrafya Dersinde Akademik Başarı Üzerine Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3):227-242. Retrived from: http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/download/article-file/77361.

Tarlakazan, E. (2010). İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi 6. Sınıf Kazanımlarının İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Etkileri İle Gerçekleştirilmesinin Öğrenci Erişine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Uyan, Z. (2006). Resim Öğretiminde (Sanat Eğitiminde) Oyunun Öğretime Katkısı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Vurucu, Ö. (2010). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Görsel Sanatlat Dersinde İşbirlikli Öğrenmeye Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Yılmaz, M. (2007). Görsel Sanatlar Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2):747-756. Retrived from: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/819102

Downloads

Published

2020-03-02

Issue

Section

Article