Author Details

Xu, Qinchao, Qinchao Xu (mobile phone:18754268740) School of Foreign Languages, Qingdao University of Science and Technology Box 502, No. 99 Songling Road, Laoshan District, Qingdao, Zip Code 266061, Shandong, China, China