, ASSISTANT PROFESSOR IN CRIMINAL LAW, AL A AL AL BAYT UNIVERSITY, Jordan